Badhuset

2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja projektet med att bygga ett badhus vid Träkvistavallen på Ekerö. I oktober 2019 fastställde fullmäktige program och budget för badhuset. I januari 2020 beslutade tekniska nämnden att skicka ut handlingar för upphandling av en entreprenad i samverkan.

Samverkan innebär att entreprenörens erfarenheter och kunskaper tas tillvara i ett tidigt skede i projektet. Entreprenör och Ekerö kommun ska tillsammans arbeta med det gemensamma målet att ge Ekerö ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens alla medborgare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare – ett badhus där lek, träning och en rik fritid kan förenas.

Samverkan är ledordet i projektet.

  

Illustration - badhus - undervisning

Illustration: Marie Åhfeldt

Vad händer just nu?
Entreprenörernas anbudshandlingar antas komma in och utvärderas under februari och mars. Därefter kan kontrakt tecknas kring påsk och samarbetet med entreprenören påbörjas.

Som ett förberedande steg handlas även upp entreprenör till det nya ”KOM-huset”. KOM står för Kontor, Omklädning, Möte. Byggnaden ska ersätta de funktioner som ska rivas för att ge plats åt badhuset. KOM-huset ger utökade och förbättrade funktioner i förhållande till dagens byggnader. Funktionerna har tagits fram i nära samarbete med Ekerö IK, som är en av de föreningar som bedriver verksamhet inom Träkvistavallen.  

Nästa steg
Till våren 2020 påbörjas KOM huset och framåt våren 2021 ska det stå klart, varefter nuvarande byggnader kan rivas. Verksamheten på Träkvistavallen ska bedrivas som vanligt.

För badhuset är nästa steg en av entreprenören och kommunen gemensamt framtagen beskrivning och kalkyl. Om dessa ligger inom Ekerö kommuns mål och budget ska beslut tas i kommunstyrelsen innan själva byggnationen kan påbörjas. Under våren 2021 antas spaden sättas i jorden och under slutet av 2022 beräknas badhuset stå färdigt.  

Nyheter

Visa alla nyheter