Badhuset

2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja projektet med att bygga ett badhus vid Träkvistavallen på Ekerö. I oktober 2019 fastställde fullmäktige program och budget för badhuset. I mars 2020 beslutade tekniska nämnden att tilldela kontraktet till COBAB. Ett företag som specialiserat sig på badhus.

Entreprenaden ska genomföras i samverkan. Det innebär att entreprenörens erfarenheter och kunskaper tas tillvara i ett tidigt skede i projektet. Entreprenör och Ekerö kommun ska tillsammans arbeta med det gemensamma målet att ge Ekerö ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens alla medborgare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare – ett badhus där lek, träning och en rik fritid kan förenas.

Samverkan är ledordet i projektet.   

Illustration - badhus - undervisning

Illustration: Marie Åhfeldt

Vad händer just nu?
Ekerö kommun och COBAB drar för närvarande upp riktlinjerna för samarbetet. Konsulter handlas upp och representanter för Ekerö och COBAB lär känna varandra för ett gott framtida samarbete.

Som ett förberedande arbete har avtal tecknats med entreprenören ByggR1 för att bygga det så kallade ”KOM-huset”. KOM står för Kontor, Omklädning, Möte. KOM-huset ska stå klar under våren 2021 och ersätta de funktioner som ska rivas för att ge plats åt badhuset.  

Nästa steg

Byggnationen av KOM-huset påbörjas, och under hösten ska COBAB och kommunen gemensamt ta fram handlingar, beskrivning och kalkyl för badhuset. Om handlingarna ligger inom Ekerö kommuns mål och budget ska beslut tas i kommunstyrelsen innan själva byggnationen av badhuset kan påbörjas. Fram mot sommaren 2021 antas spaden sättas i jorden och under slutet av 2022 beräknas badhuset stå färdigt. 

Nyheter

Visa alla nyheter