2019-10-09 Info | Badhuset

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ramprogram för badhus

På kommunfullmäktige tisdagen den 8 oktober togs beslutet att anta ramprogram för det planerade badhuset. Målsättningen är ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens alla medborgare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare – ett badhus där lek, träning och en rik fritid kan förenas. Badhuset ska samlokaliseras med övrig verksamhet på Träkvistavallen och det beräknas att stå färdigt under 2021/22.

- Det ska bli en ny och uppskattad mötesplats för kommunens alla invånare. Badhus har länge varit ett önskemål i Ekerö och nu är det dags, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M).

- För att skapa plats för badhuset rivs nuvarande omklädningsrum och nya, effektiva omklädningsrum byggs i anslutning till badhuset. Viss verksamhet, såsom kafé, kommer att samnyttjas. Träkvistavallen får en rejäl upprustning och blir på detta sätt den samlingsplats för idrott och aktivitet som vi så väl behöver, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Helena Butén Langlet.

Andelen barn och unga är stor i Ekerö och behovet av simundervisning bedöms vara stort. Förutom en bassäng för motionssimning och lokala tävlingar, ska badhuset därför även innehålla två mindre bassänger för simundervisning, men också för andra aktiviteter såsom vattengymnastik med mera. En plaskdamm ska finnas för de mindre barnen. Klättervägg och trampoliner ska finnas för de större barnen och aktiva vuxna. En relaxavdelning och ett kafé som nås både från poolområdet och omklädningsrummet. Kaféet kan också nyttjas av Träkvistaområdets övriga besökare.

- Badhuset blir en del i kommunens vision att erbjuda god service till kommunens invånare. Vi räknar med ett stort intresse och årligt besökarantal på 120,000 personer, avslutar Adam Reuterskiöld (M).

I somras genomförde kommunen en medborgarenkät. Svarsfrekvensen och intresset var stort. Synpunkterna överensstämde väl med det program som kommunen arbetar med. I många enkätsvar påtalades möjligheten till bastu som viktig, något som kommunen tagit till sig i nuvarande program för badhuset.

Nästa steg blir att gå vidare och konkretisera badhusets funktioner i arkitektonisk utformning, tekniska lösningar och inte minst ekonomiska överväganden. Det kommer att presenteras för kommunstyrelsen innan spaden går i jorden.