2019-06-03 Info | Badhuset

Provborrningar inför byggandet av badhuset

Måndagen den 10 juni kommer provborrningar att ske vid Träkvistavallen. Arbetet utförs för att se hur bland annat berggrunden ser ut i området där det planerade badhuset ska byggas. 

Borrningsarbetena är en viktig förberedande del i arbetet med att ta fram ett program för badhuset och kommer bland annat ge svar på frågor om kostnader och konstruktionslösningar.