2019-09-20 Info | Badhuset

Resultatet av enkätundersökningen för det framtida badhuset

Enkätundersökning om det framtida badhuset
Enkäten om det planerade badhuset gav fler svar än vi vågat hoppas på. Vilket tyder på ett stort engagemang. Synpunkterna är mycket värdefulla och vi konstaterar glädjande att de ligger väl i linje med det program vi för närvarande arbetar med. Det bygger på ett badhus för alla; med fokus på motionssim, undervisning och vattenlek - en mötesplats för kommunens medborgare, säger säger Jonas Tingvall, Fastighetschef Ekerö kommun

Enkätundersökningen genomfördes under perioden 24 maj till och med 12 augusti där 1270 personer har svarat på undersökningen.

Här kan du ta del av rapporten om enkätundersökningen!