Dokument

Ramprogram och rambeskrivning för badhuset:

§100 KSau Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus

§104 KS Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus

PM - Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus

Ramprogram och rambeskrivning Badhus

Tjänsteutlåtande - Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus

 

Enkätundersökning om det framtida badhuset
"Enkäten om det planerade badhuset gav fler svar än vi vågat hoppas på. Vilket tyder på ett stort engagemang. Synpunkterna är mycket värdefulla och vi konstaterar glädjande att de ligger väl i linje med det program vi för närvarande arbetar med. Det bygger på ett badhus för alla; med fokus på motionssim, undervisning och vattenlek - en mötesplats för kommunens medborgare, säger säger Jonas Tingvall, Fastighetschef Ekerö kommun."

Enkätundersökningen genomfördes under perioden 24 maj till och med 12 augusti där 1270 personer har svarat på undersökningen. 

Här kan du ta del av rapporten om enkätundersökningen