Beslutet om ett nytt badhus

2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja projektet med att bygga ett badhus vid Träkvistavallen på Ekerö. I oktober 2019 fastställde fullmäktige program och budget för badhuset. I mars 2020 beslutade tekniska nämnden att tilldela kontraktet till COBAB. Ett företag som specialiserat sig på badhus.  

Här kan du ta del av beslutet från Kommunfullmäktige

Ramprogram och rambeskrivning för badhuset

Trampolin

Illustration: Marie Åhfeldt