Beslutet om ett nytt badhus

2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja projektet med att bygga ett badhus vid Träkvistavallen på Ekerö. I oktober 2019 fastställde fullmäktige program och budget för badhuset. I januari beslutade tekniska nämnden att skicka ut handlingar för upphandling av en entreprenad i samverkan. 

Illustration: Marie Åhfeldt

Här kan du ta del av beslutet från Kommunfullmäktige

Ramprogram och rambeskrivning för badhuset

Trampolin