Frågor och svar om badhuset

Här publicerar vi löpande frågor och svar om det nya badhuset.

Vad innebär beslutet i tekniska nämnden?
Beslutet innebär att Ekerö kommun kan handla upp en entreprenör som kommunen kan samverka med. Tillsammans med en erfaren och kunnig entreprenör ska handlingar tas fram för ett badhus som överensstämmer med det program som fullmäktige har beslutat. 

Vilken hänsyn tas till synpunkter från kommunens medborgare?
Målsättningen är att badhuset ska vara till för alla. Genom sommarens enkät har medborgare fått möjlighet att ge synpunkter. Vi har dialog med idrottsföreningar och genom Kultur- och Fritidsförvaltningen har vi en hel del kontakter med medborgare. Nyligen träffade vi ungdomar för att höra deras önskemål och inte minst diskutera trygghet och säkerhet i badhus.  

När kommer badhuset att bli färdigt?
Under våren påbörjas det förberedande arbetet med KOM-huset. KOM står för Kontor, Omklädning och Mötesrum. KOM-huset ska stå klart våren 2021 och ska ersätta de byggnader som måste rivas för att ge plats åt badhuset. Därefter kan badhuset börja byggas och det beräknas stå klar under slutet av 2022.

Hur stort blir badhuset?
Det blir ett mindre badhus med fokus på bad. Programmet säger en 25-meters bassäng, en undervisningsbassäng, en multibassäng och barnpalsk. Något gym blir det inte. Det finns i närheten. Däremot planeras ett så kallat rörelserum för yoga, simundervisning med mera.

Innebär det nya badhuset att den befintliga verksamheten på Träkvistavallen påverkas?
Träkvistavallen används av många. Genom att KOM-huset byggs först, så ska anläggningen kunna vara i full drift under hela byggandet av badhuset. Men störningar får du räkna med under själva byggtiden.  

 Cafeteria

Illustration: Marie Åhfeldt

Blir det något café?
I badhuset kommer att finnas ett café som ska betjäna hela Träkvista, inte bara dem som badar. Caféet ska bli en samlingspunkt för området. Där ska du snabbt kunna få en värmande kopp kaffe vid besök i ishallen eller andra aktiviteter i området. I caféet ska du också kunna sitta i lugn och ro med en kopp kaffe och en smörgås.

Illustration av bubbelpool

Illustration: Marie Åhfeldt

Vad kostar det nya badhuset?
Den utrymme som är lagt i budgeten för det nya badhuset är 250 miljoner kronor. Men då har vi reserverat 20 miljoner för att ersätta det som rivs. Själva badhuset har därmed ett budgetutrymme på 230 Mkr.

Hur kommer badhuset att finansieras?
Byggnationen av det nya badhuset ska finansieras genom kommunala medel. Hur sedan den löpande finansieringen sker, är något som är en del av det planeringsarbete som vi nu genomför.