Fiber och bredband

Ekerö kommun vill aktivt hjälpa de aktörer som önskar bygga ut fibernät i kommunen.

Konsumentvägledning:

Hos vår konsumentvägledare kan du som privatperson få kostnadsfri rådgivning och hjälp i konsumentfrågor kring erbjudanden från olika bredbandsleverantörer. Mer information hittar du här

Bakgrund:

Utbyggnaden av IT-infrastruktur är en viktig del i arbetet med att nå målen i regeringens bredbandsstrategi kallad "Ett helt uppkopplat Sverige". Länsstyrelserna i Sverige har på uppdrag av regeringen fått ansvaret att informera kommunerna om de bredbandsstrategiska målen.
Målen har definierats enligt följande: 2020 skall 95% av hushållen ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s och 2025 är målet satt till 98%. Här kan du läsa mer om bredbandsstrategin.

Fiber i mark

Kanalisationsbidrag och bredbandsstöd:

Bredbandsstöd kan lämnas för att skapa eller underlätta tillgång till bredband, uppgradera befintligt bredband, eller bygga ut passivt bredband, medan kanalisationsstöd ges till projekt där tomrör grävs ned (kanalisation) och andra förberedelser görs för bredband. 

Mer information om bredbandsstöd finns på Länsstyrelsens webbplats.