Företag, stöd och rådgivning

Ekerö kommun har ett småskaligt näringsliv. Det privata näringslivet domineras av småföretag inom tjänste- och servicesektorn samt inom handel och hantverk. Traditionellt starka näringsgrenar som jordbruk och trädgårdsnäring rymmer idag flera mycket moderna handelsträdgårdar och verksamheter under stark utveckling såsom odling av blommor och grönsaker i stor skala samt hästsport.

Antalet företag som finns registrerade eller är verksamma i Ekerö kommun har de senaste decennierna ökat mycket snabbt och uppgår idag till ca 3 900. De största privata företagen har 50-100 anställda.

Du är alltid välkommen att kontakta Näringslivenheten.