Fakta om näringslivet

Ekerö kommun har ett småskaligt näringsliv. Det privata näringslivet domineras av småföretag inom ekonomi, bygg, tjänste- och servicesektorn samt inom handel och hantverk. Traditionellt starka näringsgrenar som jordbruk och trädgårdsnäring rymmer i dag flera mycket moderna handelsträdgårdar och verksamheter under stark utveckling såsom odling av blommor och grönsaker i stor skala. Häst och ridsport är även en stark verksamhet inom kommunen.

Boskap och växthus

Det finns cirka 4 000 registrerade och verksamma företag i Ekerö kommun som bedriver aktiv näringsverksamhet. Av dessa är cirka 90 procent småföretag med 1-5 anställda. Ett tiotal privata företagen har fler än 100 anställda.

Nyföretagandet i kommunen har den senaste tiden vuxit starkt och är idag på plats 17 i Nyföretagarbarometern i Sverige (2018).

Statistik

Statistik om Ekerö kommun hittar du hos Statistiska centralbyråns (SCB) och Svenskt Näringsliv.

Arbetsplats - Ekerö 

Den största arbetsgivaren är Ekerö kommun som har cirka 1500 personer anställda, därefter kommer statliga FRA. En annan statlig arbetsgivare är Kriminalvårdens anstalt på Svartsjö. Arbetsgivare med många anställda i Ekerö som har sitt säte på annan ort är exempelvis Arriva AB.

Sett till nettoomsättning är nedanstående privata företag de största lokala arbetsgivarna:

Svegro AB
Nordium Products Sweden AB
Gullex Livs AB (ICA Tappström)
Drottningholms Entreprenad AB
LEJA Schakt och Transport AB
Mälarö Fastighets AB
Byggvaruhuset Färingsö Trä AB
Adelsö Entreprenad & Transport AB
Winab Vikväggar AB
JFC Norden (Sweden) AB
Ekerö Bostäder AB 
Alverbäcks blommor AB
Gustavshills Handelsträdgård AB
Orto Novo AB
Spannfod AB
Mobilarena Norden AB
Lindhov Bygg AB
Logopedbyrån Dynamica AB
Jungfrusunds Mark och Sjöentreprenad
Orto Novo Växthusodling AB
Heeds Affär AB (OKQ8)
Sånga-Säby Hotell & Konferens AB
Ekerö Bygg & Entreprenad AB
Närlunda Schakt & Transport AB
Gumi Sweden AB
Byggteamet Fastigheter Stockholm AB
Mälarö Städservice AB
Villagrunder i Stockholm AB
Skå Entreprenad AB