Nätverk och projekt

SBA

Stockholms Business Alliance SBA

Ekerö kommun ingår i Stockholms Business Alliance (SBA), som är ett avtalsbaserat partnerskap mellan kommunerna i Stockholm-Mälarregionen med syfte att utveckla och fördjupa det näringslivspolitiska samarbetet, det lokala näringslivsklimatet och öka regionens internationella konkurrenskraft.

Företagsorganisationer:

Företagarna i Ekerö Centrum är en sammanslutning av företagare i Ekerö centrum. Ordförande är Thorbjörn Rönnlund, Din Syn Ekerö Optik.

Företagarna Sundbyberg -Ekerö är Sveriges största företagarorganisation och har som uppgift att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. I Ekerö finns drygt 200 medlemmar. Ordförande är Monica Dupouy och rådgivare i politiska frågor är Susanna Hall Kihl.

Lantbrukarnas riksförbund - LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Ekerös representant är Lars Andersson, Munsö Gård.

Mälaröarnas Företagarförening (MFF) är en sammanslutning om ca 120 av Ekerö kommuns verksamma företag eller företag med annan stark anknytning till kommunen. Ordförande är Mathias Dillman, Ekerö Rederi AB.  

SELMA - kvinnligt företagarnätverk på Mälaröarna. Selma är ett kvinnligt nätverk för företagare som bor eller driver verksamhet på Mälaröarna. Nätverkets syfte är att inspirera, stödja och motivera medlemmarna i deras respektive verksamhet. Ordförande är Annika Engström.

Stockholms Handelskammare driver frågor av speciellt intresse för företagen i Stockholmsregionen. För närvarande finns ingen lokal representant på Ekerö utan du ombes kontakta Stockholmskontoret.

En representant från varje företagsorganisation sitter i Ekerö kommuns Näringslivsråd  . Se länkar för mer information om respektive organisation.