Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är ett forum för samverkan mellan den kommunala organisationen och det lokala näringslivet.

Syfte
Näringslivsrådet bildades 1999. Det är ett forum för dialog och diskussion om kommunens och det lokala näringslivets utveckling. En viktig uppgift är också att samverka för att åstadkomma ett så bra företagsklimat som möjligt.

Sammansättning
Näringslivsrådet består av sju politiker och sju representanter för näringslivet.

Ordinarie ledamöter i Näringslivsrådet under mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31:

Politiker:
Kent Söderberg (M), ordförande
Lena Samuelsson (KD), vice ordförande
Ove Wallin (C)
Hans Henriksen (L)
Hanna Svensson (S)
Sam Spjuth (MP)
Kent Einarsson (SD)

Näringslivsrepresentanter:
Bo Öhlin, rådgivare Nyföretagarcentrum Ekerö
Kristina Svanberg, sekreterare SELMA (kvinnligt nätverk i Ekerö)
Lars Andersson, representant Mälaröarna i Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Mathias Dillman, ordförande Mälaröarnas Företagarförening (MFF)
Susanna Kihl, ansvarig för näringslivspolitiska frågor i Företagarna Ekerö
Thorbjörn Rönnlund, ordförande Ekerö centrums företagareförening
Ingen representant för närvarande från Stockholms Handelskammare       

Kommunens representanter:
Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande (M)
Christina Hedberg, kommundirektör

Johan Elfver, press- och näringslivschef
Merete Palmberg, näringslivskoordinator/kommunikatör & näringslivsrådets sekreterare

Näringslivsrådets beredning:
Näringslivsrådets beredning ses fyra gånger per år och använder mötestiden till att träffa företagare i kommunen. Vi ses på Destination Ekerö. Är du intresserad i att komma och träffa representanter från Näringslivsrådet och diskutera "dina" frågor? Hör av dig till någon av företagsorganisationerna: SELMA, MFF, LRF, Företagarna Ekerö, Ekerö centrums företagareförening eller Nyföretagarcentrum.