Reklamskyltar utmed vägarna

Om du vill sätta upp en skylt utmed en väg kan det behövas tillstånd från kommunen, Länsstyrelsen  eller Trafikverket.

När krävs tillstånd från kommunen?

Om du önskar sätta upp en skylt inom detaljplanelagt område krävs bygglov. En sådan ansökan görs hos kommunens bygglovsenheten.

När krävs tillstånd från Trafikverket?

Alla vägar består av en vägbana och ett" vägområde". Vägområdet varierar men brukar sträcka sig mellan 5-10 m från vägbanan. Om du önskar sätta upp en reklam- eller vägvisningsskylt inom "vägområdet" ska du kontakta Trafikverket.

Illustration Trafikverket

Ytterligare information hittar du på Trafikverkets webbplats här