Alkohol,receptfria läkemedel, serveringstillstånd och tobak

Omfattning:
• Permanenta serveringstillstånd till allmänheten (till exempel restauranger)
• Permanenta serveringstillstånd till slutna sällskap
• Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten (till exempel serveringstält i samband med festival)
• Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap (till exempel firmafester)

Undantag
Från och med den 1 juli 2001 krävs inget serveringstillstånd för slutna sällskap om serveringen ordnas:
• utan vinstintresse
• i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker
• vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
• utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Tillsyn
Kommunens alkoholhandläggare genomför tillsyn av serveringstillstånden. Tillsynen har till uppgift att se till att reglerna i alkohollagen följs. De kontrollerar, att underåriga och berusade inte serveras alkohol, att lagad mat finns att tillgå på serveringsstället, att serveringstiderna iakttas med mera. Du kan anmäla en butik som har sålt tobak eller folköl till personer som inte har fyllt 18.
Till blanketten

Handläggningstid
Kontakta handläggaren för mer information om handläggningstid. För alla typer av tillstånd tas en tillståndsavgift ut.