Försäljning av receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får från den 1 november 2009 säljas utanför apotek.

Den som vill sälja receptfria läkemedel i detaljhandeln ska göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Nikotinläkemedel inryms från och med den 1 november i begreppet vissa receptfria läkemedel. Regelverket för detaljhandel med nikotinläkemedel upphör därmed att gälla.

För mer information och anmälningsblanketter, besök Läkemedelsverkets hemsida för försäljning av receptfria läkemedel! Läkemedelsverkets hemsida