Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobaksvaror

Enligt alkohollagen ska kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagen och dess föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen.

I riktlinjerna ger kommunen vägledning för dig som söker serveringstillstånd om vad som gäller i Ekerö. Det innebär att du som söker på förhand ska kunna bedöma om en tänkt etablering kan komma att ges serveringstillstånd eller inte.

Riktlinjerna innehåller dels en redogörelse för vad som gäller enligt lagen och anslutande föreskrifter, dels en redogörelse för de omständigheter som hänsynen till lokala förhållanden ger anledning till. Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma en likabehandling inom kommunen av tillståndsansökningar och att skapa en förutsägbarhet. Det ska tydligt framgå för såväl den som söker serveringstillstånd som för allmänheten vad som gäller i kommunen.

Klicka här för att läsa riktlinjerna