Tobaksförsäljning

Från och med den 1 juli 2019 måste du som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Du som inte anmält tobaksförsäljning före 1 juli 2019 får inte påbörja din tobaksförsäljning förrän du ansökt och fått försäljningstillstånd av kommunen.

Kommunen kommer granska om den som söker tillstånd är lämplig gällande ekonomisk skötsamhet och eventuell brottslighet.

Blanketter för att ansöka om tillstånd att sälja tobaksvaror kommer att finnas på kommunens hemsida från 1 juli 2019.

Kommunen kommer att ta ut en avgift för att ansöka om tillståndet.

 

Länk till ansökningsblankett och till den nya taxan hittar du här till höger.