Livsmedel

På de här sidorna finner du information om kommunens livsmedelskontroll. Informationen riktar sig till dig som företagare inom livsmedelsbranschen. Om du inte hittar svar på dina frågor här så finns det mycket att läsa på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se. Du är också välkommen att ringa oss på miljöenheten, telefon 08-124 571 00.

Konsumenter ska inte bli sjuka eller lurade av den mat som inhandlas i butik eller serveras på restauranger. Därför är det viktigt att de livsmedel som tillhandahålls till konsumenterna är säkra och håller lovad kvalitet. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att se till att följa de regler som finns i livsmedelslagstiftningen. Miljöenheten livsmedelskontroll syftar till att säkerställa att livsmedelsföretagarna fullgör sina skyldigheter enligt lagen och tillhandahåller säkra livsmedel. Kommunens livsmedelsinspektörer bedriver kontroll på bland annat restauranger, caféer, butiker, skolkök, grossister och distributörer.

Misstänker du att du blivit matförgiftad, läs mer här.