Egenkontroll

Egenkontroll

För att kunna garantera att de livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra ska du som livsmedelsföretagare upprätta rutiner och förhållanden som ska gälla i din verksamhet. Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att övervaka att rutinerna följs av personalen och att de rätta förhållandena alltid råder i er verksamhet. Ett fungerande system för egenkontroll säkerställer att säker mat levereras till konsumenterna.

Grundförutsättningar

I systemet för egenkontroll ska du beskriva de rutiner som gäller just i din verksamhet för att tillhandahålla säker mat (grundförutsättningar). Grundförutsättningar innefattar bland annat följande områden:

  • Utbildning av personal
  • Personlig hygien
  • Dricksvatten
  • Skadedjursbekämpning
  • Rengöring
  • Temperaturkontroller
  • Avfallshantering
  • Lokaler, utrustning och underhåll

Branschriktlinjer

Vissa branschorganisationer har utarbetat riktlinjer för egenkontroll. Om du tillhör en branschorganisation så kan du kontakta dem för att höra om de tagit fram en riktlinje.

Livsmedelsverket har sammanställt alla branschriktlinjer som de har granskat (se användbara länkar till höger).