Starta och driva livsmedelsverksamhet

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar och/eller distribuerar mat. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstsyfte.

Funderar du på att starta någon form av livsmedelsverksamhet så kontakta gärna miljöenheten, tel 08-124 571 00, för rådgivning om vad du bör tänka på eller gå in på Livsmedelsverkets hemsida under livsmedelsföretag (se användbara länkar). Här får du en överblick över de regler som gäller och vilka skyldigheter du har som livsmedelsföretagare.

Anmälan om registrering

Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du göra en anmälan om registrering hos miljöenheten.

De flesta livsmedelsverksamheter ska registreras, till exempel restaurang, livsmedelsbutik, internetbutik, huvudkontor, foodtruck, kafé, livsmedelstransportör samt kök inom vård, skola och omsorg.

I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad, men de livsmedel som du säljer, eller serverar, måste alltid vara säkra för konsumenten.

Kontakta miljöenheten om du är osäker på om du behöver registrera din verksamhet.

Om du inte registrerar verksamheten riskerar du att få betala en sanktionsavgift. Läs mer här

Blankett för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning finns i kolumnen till höger (se användbara dokument).

Ansökan om godkännande

Krav på godkännande gäller vissa livsmedelsanläggningar där animaliska livsmedel hanteras, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och som levereras till andra livsmedelsföretag. Ansökan om godkännande görs hos Livsmedelsverket som är behörig myndighet. Mer information om godkännande finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Ändring, övertagande och upphörande

Ska du utöka eller förändra din livsmedelsverksamhet så kan det krävas en ny anmälan/ansökan för detta. Kontakta gärna miljöenheten för rådgivning.

Övertagande av befintlig verksamhet ska registreras på samma sätt som nya verksamheter. 

Om du upphör med eller säljer din verksamhet är det viktigt att du kontaktar miljöenheten så att din verksamhet kan avregistreras.

Övriga tillstånd och anmälningar

Bygglov eller bygganmälan kan krävas för lokalen där verksamheten ska bedrivas. Kontakta stadsarkitektkontoret, tel 08-124 571 00, för att få reda på vad som gäller för din verksamhet.

Fettavskiljare kan krävas för din verksamhet. Kontakta Roslagsvatten för mer information, tel 08-540 835 33, www.roslagsvatten.se.

Kontakta också sotarmästaren för att ta reda på om ventilationen i lokalen är tillräcklig.

Om du ska använda gasol i din livsmedelsverksamhet ska du söka tillstånd för detta hos Södertörns brandförsvarsförbund, tel 08-721 22 00, www.sbff.se.

Om du planerar att servera alkoholhaltiga drycker så krävs ett serveringstillstånd. Ska du sälja folköl, tobak och nikotinläkemedel så krävs tillstånd även för detta. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta miljöenheten, tel 08-124 571 00.

Dricksvatten

Om du har enskilt dricksvatten i ditt livsmedelsföretag så är det du som livsmedelsföretagare eller fastighetsägare som ansvarar för kvaliteten på dricksvattnet. Du har ansvar för att ta prover regelbundet samt att upprätta en plan för hur detta ska ske årligen. Provtagningsplanen ska fastställas av miljöenheten. Dricksvattenanläggningen ska även registreras och bli föremål för offentlig kontroll. Om du har kommunalt dricksvatten i ditt livsmedelsföretag så ansvarar kommunen för att vattnet är säkert att använda. Mer information om dricksvatten från enskilda brunnar finns på Livsmedelsverkets hemsida under dricksvatten (se användbara länkar till höger).