Tillstånd för brandfarlig vara

Kommunen har överlåtit tillståndsprövning och tillsyn av explosiva och brandfarliga varor till Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF). Du kan läsa mer på deras hemsida här