Torghandel

I Ekerö centrum finns det 4 saluplatser för torghandel. Två av dessa är fasta platser och de andra två är tillfälliga platser.

De fasta platserna kan hyras i högst 12 månader och ansökan kan göras tidigast 3 månader innan innevarande upplåtelseperiod löper ut.

De tillfälliga platserna kan hyras i 1-7 dagar och ansökan ska göras senast tre vardagar före aktuell försäljningsdag.

Blankett för ansökan, fullständiga regler och en karta över området hittar du här nedan.

Avgifter

Ansökan om saluplats för torghandel

Karta över saluplatser Mälarö torg