Instruktioner för anbudslämning

Ekerö kommun annonserar samtliga offentliga upphandlingar i upphandlingsdatabasen e-Avrop.

För att ta del av förfrågningsunderlag måste man vara registrerad på e-Avrop. För instruktioner kring hur man registrerar sig se följande hjälpavsnitt. Det är helt gratis för leverantörer och andra intresserade att ta del av förfrågningsunderlag samt att lämna anbud på e-Avrop.

Ekerö kommun använder sig av elektronisk anbudsinlämning. Det innebär att samtliga anbud ska lämnas in digitalt via e-Avrop. För att kunna lämna anbud i en specifik upphandling måste intresserade leverantörer vara registrerade på e-Avrop samt ha satt den aktuella upphandlingen under bevakning.