Upphandlingsfunktionen

Vi på upphandlingsfunktionen arbetar med de upphandlingar som ligger över direktupphandlingsgränsen. Förutom det erbjuder vi stöd till verksamheterna när det gäller till exempel direktupphandlingar och avtalstolkning samt leder utvecklingen av kommunens inköpsprocesser. Med effektiva processer kan vi få ut mer verksamhet för varje skattekrona. En annan viktig del i vårt arbete är informationsspridning, så om du som företagare eller privatperson är nyfiken på upphandling och vill ha fördjupad information är du välkommen att kontakta någon av oss.