Brottsoffer

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är till för dig som utsatts för brott och övergrepp och som behöver praktiskt stöd och/eller någon att prata med om det inträffade. Brottsofferjouren samarbetar med polis, socialtjänst, skolor, rättsväsende och andra ideella organisationer.

Brottsofferjourens hjälp är kostnadsfri. 

Unga brottsoffer

Stödcentrum Nordväst arbetar med att stötta unga personer, i åldern 10-21 år, som har utsatts för brott, t.ex. sexuella trakasserier, rån, våldtäkt eller misshandel.

Vi som arbetar på stödcentrum är kuratorer som är specialiserade på brottsutsatthet och har lång erfarenhet av att arbeta med brottsdrabbade. Hos oss få du möjlighet att prata om dina tankar och funderingar kring det du har varit med om och hur det har blivit efteråt.

Samtalen utgår från vad du, som ung, själv vill prata om i anknytning till brottet. Målet är att stötta dig i att se din egen kapacitet så att du ska kunna gå vidare med ditt liv.

Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få hjälp hos oss. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Rådgivning och tidsbokning

010-444 05 50
stodcentrum@sigtuna.se

Vittnesstöd vid tingsrätten

Tingsrättens vittnesstödjare är till för dig som är brottsoffer och vittne till brott och som behöver mänskligt stöd och praktisk hjälp under rättegångsprocessen. Om du vill komma i kontakt med ett vittnesstöd kontakta din domstol eller Brottsofferjouren för information.