Råd och stöd

Du är alltid varmt välkommen att kontakta socialtjänsten om du eller någon du känner har frågor om eller är utsatt för hot/våld/kränkningar. Du kan vara anonym om du önskar det.
Kontakta Ekerö direkt/socialtjänsten på tel: 08-124 571 00. Du får då prata med personal från socialtjänsten som kan ge dig råd och stöd.

Kvinnofridslinjen

Om du har frågor eller bara vill prata med någon om dina upplevelser kan du ringa kvinnofridslinjen. De har öppet dygnet runt. Du ringer gratis oavsett varifrån du ringer.