Origo - Hedersrelaterat förtryck och våld

Origo är ett länsgemensamt resurscentrum för hedersrelaterat förtryck och våld. Hela idén med Origo är, att sätta dig som är ung i fokus och göra det bästa för dig.

Origos uppgift är att, tillsammans med dig, försöka lösa dina problem.

På Origo finns både kunskap och spetskompetens. Alla som jobbar här på centret känner till hederskulturen och det hedersrelaterade förtrycket. De vet vad som gäller och du kan tala fritt. Origo finns också som ett stöd för vuxna som möter ungdomar i sitt arbete eller i andra sammanhang. De kan kontakta Origo för att få tips och råd. De som jobbar på Origo har tystnadsplikt.

På Origo finns kompetensen samlad. Här finns allt på ett och samma ställe: Socialtjänst, polis och landsting. Du väljer själv vem du vill prata med. Om du inte vill/kan komma till oss kan vi tipsa dig om andra du kan kontakta.

Det är ett samarbetscentrum där kommunerna i länet, landstinget och polismyndigheten arbetar tillsammans under ett och samma tak.

Origo – Hedersrelaterat förtryck och våld

Informationsblad