Äldre

Här finner du information som handlar om stöd och omsorg till äldre och deras anhöriga i Ekerö. Grunden för äldreomsorgen i Ekerö kommun är att du som är äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Vilken hjälp kan du få?

Hjälp i vardagen kan exempelvis vara hemtjänst, korttidsboende, eller trygghetslarm. I menyn till vänster presenteras några av de tjänster som du kan ansöka om samt vart du kan vända dig för mer information.

Om du inte klarar att bo kvar hemma kan du ansöka om så kallat särskilt boende där du får den omsorg och vård du behöver.

Till höger på sidan finner du en länk till äldreguiden. Där kan du jämföra kommunens särskilda boenden och hemtjänst. Det är Socialstyrelsen som ansvarar för publiceringen av äldreguiden.

Fritidsverksamhet för äldre

Träfflokalerna Kajutan i Ekerö centrum och Stockbygården i Stenhamra ordnar aktiviteter för äldre personer, öppna för alla. Hit kan du också vända dig om du vill engagera dig i frivilligt arbete.

Lunchserveringen vid Ekgården är öppen för allmänheten. Här kan du äta lunch alla dagar i veckan under förutsättning att du bokat före kl 10:00 samma dag.

Socialnämnden ansvarar för att äldre personer får det stöd och den hjälp de har rätt till. Det är framförallt socialtjänstlagen men även hälso- och sjukvårdslagen som styr verksamheten. Även yngre personer kan ha rätt till de insatser som ges inom äldreomsorgen.