Korttidsboende och växelvård

Korttidsboende är en tidsbegränsad vistelse för äldre i något av kommunens äldreboenden. Platserna används främst om ett ökat vårdbehov uppstår eller som avlastning för anhörig som vårdar i hemmet. 
Korttidsboende kan vara planerat eller en insats vid akuta behov.
Växelvård är en regelbundet återkommande insats som innebär att du periodvis vistas på ett av kommunens äldreboenden. Avlastningen kan kombineras med andra insatser i hemmet.

Hur ansöker man om korttidsboende eller växelvård?

Korttidsboende och växelvård är biståndsbedömda insatser. Man ansöker om stödet hos kommunens biståndshandläggare som utreder ditt behov. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).