Välj utförare av medicinsk fotvård här

Godkända utförare av medicinsk fotvård i särskilda boenden i Ekerö kommun

Nedan presenteras de leverantörer som är godkända utförare av medicinsk fotvård i de särskilda boendena inom kommunen.
Vg klicka på respektive företagsnamn för mer information om företaget.

Ekerö Medicinsk Fotvård
Kontaktuppgifter:
Carmen Holmgren, verksamhetsansvarig
Tfn: 08-560 350 8008-560 350 80
Adress: Jungfrusundsvägen 5, 178 38 Ekerö
E-post: carmenholmgren@gmail.com

Ban´s fotvård
Kontaktuppgifter:
Ban Issa, verksamhetsansvarig
Tfn:073-6209311073-6209311
Adress: Slagsta backe 74, 145 74 Norsborg
E-post: ban.issa@yahoo.se

Sanum fötter
Kontaktinformation:
Asta Skuodaite, verksamhetsansvarig
Tfn: 08-560 33 912
Adress: Ekuddsvägen 56 Ekerö
E-post:asta_s@hotmail.com

Lista över ickevalsalternativ:

Augusti: Sanum fötter
September:
Ekerö Medicinsk fotvård
Oktober: Ban's fotvård

November: Sanum fötter
December: Ekerö Medicinsk fotvård