Seniorsamtal

Vill du veta mer om äldreomsorgen i kommunen? Är du intresserad av vilka aktiviteter som erbjuds av kommunen och frivilligorganisationerna? Undrar du vad du kan göra för att undvika fallskador?

Ekerö kommun erbjuder dig som fyller 80 år under året och som inte har insatser från äldreomsorgen eller hemsjukvården, ett Seniorsamtal i hemmet.

Under hembesöket får du bl.a. information om:

  • Kommunens verksamheter inom äldreomsorgen
  • Anhörigstöd
  • Vårdcentralernas förebyggande arbete
  • Aktiviteter
  • Hur du kan undvika fallskador
  • Brandsäkerhet i hemmet


Om du är intresserad av ett Seniorsamtal kontaktar du Ylva Engström eller Isabella Kempe och bokar en tid!

Vi arbetar under tystnadsplikt.

Ylva Engström                   

Ylva Engström
Aktivitetssamordnare
Tfn: 08 - 124 57012 

 

Isabella Kempe
Socialtjänsten, enheten för äldre och

personer med funktionsnedsättning
Tfn: 08-124 57219