Syn- och hörselnedsättning

Kommunens service med heminstruktör för syn och hörsel, som gjort hembesök och gett råd och anvisningar gällande syn och hörsel problem upphör från 1/1 - 2020

 

Se http://www.1177.se/ för hörcentraler inom vårdval hörsel samt http://www.sodexohjs.se/syncentralen/ för att kontakta Stockholms syncentral.

 

Du kan själv köpa vissa hjälpmedel på hjälpmedelsbutiker och på vissa hörcentraler.

www.horsel.info hittar du videoklipp med tips och information om hur man sköter sin hörapparat
www.horsellinjen.se finns också tips och råd. Du kan även ringa dit på 0771-88 80 00
Se informativa filmer om råd vid bemötande vid både syn och hörselproblematik äldrekursen.se

 

ÅTERLÄMNANDE AV SYN- OCH HÖRSELHJÄLPMEDEL

Återlämnande av hörhjälpmedel för avregistrering kan ske på valfri hörcentral inom vårdval.

Återlämnande av synhjälpmedel sker på den syncentral som förskrivit hjälpmedlen.