Boendeformer

På denna sida hittar du snabblänkar till olika sorters boenden i kommunen.

Ekerö kommun erbjuder olika former av bostad för dig som har en funktionsnedsättning, exempelvis utvecklingsstörning, autism eller psykisk sjukdom. Ditt behov avgör vilket boende som passar bäst. Du kan läsa mer under boende med särskild service.

För barn med funktionsnedsättningar finns i kommunen ett korttidshem. Läs mer om insatsen under korttidsvistelse för barn och ungdom.

På Ekerö finns också tre äldreboenden för dig som av olika skäl inte längre kan bo kvar hemma. Läs mer under boende för äldre.

Du måste ansöka om plats på dessa boenden via socialförvaltningen.