Bo hos oss på Ekgården

Blommor

Ekgården är till för dig som trots insatser från hemtjänst och primärvården inte längre känner dig trygg i dit eget hem.

Du gör ansökan för en lägenhet här via en biståndshandläggare (se kontakt information till höger). Du erhåller kontrakt på din bostad hos oss och betalar hyran till kommunen. Trygghetslarm ingår i hyran.

Som alla andra som bor på Ekgården utses en person i personalgruppen till din kontaktman som bevakar dina intressen tillsammans med dig. Du inreder din lägenhet med dina möbler i samråd med din kontaktman.

Du får tillgång dygnet runt till personal, både undersköterskor och sjuksköterskor.

Vi vill uppmuntra till att behålla dina sociala kontakter och därför är anhöriga och vänner alltid välkomna. Det finns inga bestämda besökstider.