Till dig som är anhörig

Vår förhoppning är att anhöriga och närstående ska känna sig välkomna och finnas med i det dagliga livet. Därför har vi inga bestämda besökstider, utan vill på så sätt uppmuntra till att upprätthålla kontakten med anhöriga, då vi vet att det är betydelsefullt. Vi inbjuder också anhöriga till två anhörigträffar per år, en av dessa träffar är tillsammans med de boende.

Anhöriglänken är en kanal där man som anhörig kan få stöd och hjälp med att hitta vidare till olika instanser, stödformer och aktiviteter som finns i kommunen. Läs mer om Ekgårdens anhöriglänk genom att klicka på Anhöriglänken i undermenyn.

familj