Bo hos oss på Söderströmsgården

entré

Våra äldreboenden är till för dig som inte längre känner dig trygg i ditt hem, trots insatser från hemtjänst och primärvård. Ansökan om plats på ett särskilt boende görs hos kommunens biståndshandläggare.

Du erhåller kontrakt på din bostad från kommunen och betalar hyra för bostaden. Du inreder med dina egna möbler. Som hyresgäst bör man teckna en hemförsäkring då detta inte ingår i hyreskontraktet.

I varje lägenhet finns det ett trygghetslarm som ingår i hyran.

Hos oss finns inga bestämda besökstider.