Demensboende

När en person inte längre kan bo hemma på grund av sin demenssjukdom finns alternativ på ett demensboende med hemlik miljö och meningsfullt innehåll i dagen. På demensboendet arbetar vi med personcentrerad vård och är väl förtrogna med nationella riktlinjer för demensvård. Personalen har kunskaper om demenssjukdomar och kompetens och erfarenhet i demensvårdens metoder.

En meningsfull tillvaro där respekt för var och ens integritet och välbefinnande är i centrum. Ett nära samspel mellan boende, personal och anhöriga präglar vardagen. Anhöriga och vänner är alltid välkomna på besök.

Sjukgymnast och arbetsterapeut har nära samarbete med personalen på demensboendet. De ansvarar för att göra individuella bedömningar, handleder personal i träning och rehabiliteringsfrågor samt ansvarar för utprovning av hjälpmedel.

Flertal uppskattade aktiviteter arrangeras i grupp och individuellt. Till exempel gemensamma måltider, sångstunder, taktil stimulering och uteaktiviteter.

En lummig trädgård med uteplatser finns i anslutning till boendet.