Till dig som är anhörig

Anhöriga och närstående är välkomna att finnas med i det dagliga livet. Därför har vi inga bestämda besökstider.