Arbetssätt

Personalen på Knalleborg är utbildade inom arbetssätt, förhållningssätt och tydliggörande pedagogik riktad till målgruppen. Vi försöker hela tiden att utveckla vårt arbetssätt kring barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi använder oss av schema, bilder, tidshjälpmedel och sociala berättelser för att göra vistelsen så tydlig och strukturerad som möjligt. Vi har vaken nattpersonal.

Föräldrasamtal genomförs 1 gång per år och syftet är att utvärdera vistelsen och sätta nya mål för barnen/ungdomarna. En gång om året bjuder vi in till en kväll där personal, barn och föräldrar får möjlighet att träffas.