Gruppbostäder - kommunal utförare

händer

I Ekerö kommun finns fyra gruppbostäder som drivs i kommunal regi. Gruppbostäderna har gemensamhetslokaler i direkt anslutning till de enskilda lägenheterna. Det gör att du själv kan välja om och när du vill ha kontakt och umgås med andra.

Våra gruppbostäder drivs utifrån fem kvalitetskriterier

 • Integritet
  Ett respektfullt bemötande där vi tar reda på hur du vill bli bemött och hur du vill ha dina rutiner
 • Delaktighet/Tillgänglighet
  Att bli informerad om och få förklaring på vad som sker i det som kan påverka dig, så att du själv kan uttrycka dina åsikter. Bli lyssnad på, för att anpassa miljön utifrån dina behov
 • Kontinuitet
  Att få stödet utfört enligt överenskommelse med dig och oavsett personalförändring
 • Helhetssyn
  Stödet planeras och ges utifrån dina samlade behov, önskemål och situation

Under respektive flik finner du en närmare presentation om varje enhet.