Arbetssätt

Det är viktigt att kunna påverka hur man själv vill ha det. Vi uppmuntrar egen vilja och finner individuella lösningar för att kunna uttrycka behov, tankar och idéer.

Personalen sätter stort värde i att hyresgästerna ska kunna vara delaktiga i allt som sker i vardagen och på så sätt se drivkraften och livslusten växa.

Personalen har stor erfarenhet av kognitiva hjälpmedel såsom pictogram, bild stöd mm.

Vi har ett gemensamt arbetssätt som ska leda till att stödet vi ger ska vara detsamma oavsett vem som arbetar. Stödpersonen och hyresgästen har ett möte en gång i månaden för att följa upp att stödet är det rätta och vilka förbättringar som kan göras. En gång per år upprättar vi en ny planering som mynnar ut i en genomförandeplan. Genomförandeplanen följs regelbundet upp.

 Pictogrambilder

Exempel på Pictogrambilder