Fritid

Planera fritidsaktiviteter är något som alla uppskattar. Fritidsutbudet är stort och aktiviteterna många. Flera som bor på gruppbostaden väljer ofta att göra saker tillsammans, men det finns lika stort utrymme för att utföra aktiviteter själv med personal. Utflyttad verksamhet till Åland på sommaren och återkommande utlandsresor är exempel på detta.

På Fritid LSS arbetar en fritidsassistent med att uppfylla olika önskemål om fritidsaktiveter. Exempel på aktiviteter är

  • bokcirkel
  • musikcafé
  • fotboll

Fritidsassistenten samarbetar med fritidsombunden som finns representerade på varje gruppbostad

Länk till Fritid LSS