Arbetssätt

Genom tillit och förtroende lär vi känna dina behov, önskemål och intressen. Vår uppgift är att bistå dig i de situationer som du behöver vårt stöd eller vår hjälp i. Ett av våra mål är att stärka din förmåga att bli så oberoende som möjligt. För oss är det betydelsefullt att du är delaktig i sysslor och beslut som rör så väl din vardag som din fritid.

Vårt gemensamma arbetssätt gör att du alltid får samma stöd och hjälp oavsett vem som arbetar. En gång per år gör vi tillsammans en planering. Planeringen blir till en genomförandeplan där det tydligt framgår vilka hjälp- och stödinsatser du behöver, vilka mål vi tillsammans vill nå och vilka önskemål du har.

Glädje och skratt är viktigt och det har vi mycket av på Skärvik gruppbostad!