Arbetssätt

Vårt arbete styrs av din behov och önskemål. Det är viktigt att du själv får påverka hur du vill ha det. Den som bor på Svalans gruppbostad ska känna tillit, känna sig hörd och respekterad för den man är. Stödpersonen upprättar tillsammans med hyresgästen och eventuellt anhörig eller god man en genomförandeplan. I planen framgår vilket stöd man behöver, vilka önskemål man har och vilka mål man vill uppnå. Planen följs sedan upp kontinuerligt.

Genom en tydlig pedagogik gör vi dagen förutsägbar och uppmuntrar till självständighet och delaktighet. Vårt arbetssätt ska leda till att stöd och service är detsamma oavsett vem som arbetar.

Kognitiva hjälpmedel, såsom exempelvis pcs-bilder (Pictures Communication Symbols), är exempel på hur man kan möjliggöra egna val.

Kontinuitet är viktigt och vi som arbetar på Svalans gruppbostad har lång erfarenhet av vård och omsorg.

psc bild

Exempel på pcs-bilder