Fritid

En meningsfull fritid är viktigt för alla. Vi uppmuntrar till både individuella och gemensamma önskemål och aktiviteter. För oss är det viktigt att hyresgästen har en rolig och trivsam fritid. Exempel på populära aktiviteter är:

  • Gemensamma middagar
  • Promenader
  • Filmkvällar
  • Utflykter
  • Dans
  • Bjuda hem vänner

På Fritid LSS arbetar en fritidsassistent med att uppfylla olika önskemål om fritidsaktiveter. Exempel på aktiviteter är

  • bokcirkel
  • musikcafé
  • fotboll

Fritidsassistenten samarbetar med fritidsombunden som finns representerade på varje gruppbostad

Länk till Fritid LSS