Serviceboenden - kommunal utförare

Åker fritt fall

I Ekerö kommun finns fyra serviceboenden som drivs i kommunal regi. Serviceboenden är lägenheter som ligger antingen samlat och i nära anslutning till en gemensam servicelokal, eller lite mer enskilt. Oavsett läget, får man stöd och service dygnet runt av en personalgrupp som utgår från servicelokalen och som efter behov och önskemål stöttar dig i den egna lägenheten.

Våra servicebostäder drivs utifrån fem kvalitetskriterier

 • Självbestämmande
  Att kunna påverka sin egen situation
 • Integritet
  Ett respektfullt bemötande där vi tar reda på hur du vill bli bemött och hur du vill ha dina rutiner
 • Delaktighet/Tillgänglighet
  Att bli informerad om och få förklaring på vad som sker i det som kan påverka dig, så att du själv kan uttrycka dina åsikter. Bli lyssnad på, för att anpassa miljön utifrån dina behov
 • Kontinuitet
  Att få stödet utfört enligt överenskommelse med dig och oavsett personalförändring
 • Helhetssyn
  Stödet planeras och ges utifrån dina samlade behov, önskemål och situation

Under respektive flik finner du en närmare presentation om varje enhet.