Ångbåtens serviceboende

serviceboende

Ångbåtens serviceboende
Ångbåten är en boendeform inom LSS som drivs i kommunal regi. Här finns plats för sex personer med funktionsnedsättning.

Serviceboendet är beläget vid Tappströms centrum och några av lägenheterna har utsikt över kanalen.

Lägenheterna är på ett rum och kök. Gemensamhetsutrymmen ligger i nära anslutning.