Personal på Ärlans serviceboende

Vi som arbetar på Ärlans serviceboende är en stabil och trygg arbetsgrupp i olika åldrar. Vi har olika bakgrund och bred kompetens. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla arbetssätt och metoder.

Vi strävar efter att få alla hyresgäster och oss själva att växa som individer, så vi ser boendet som en helhet.

Vi trivs bra tillsammans, vilket också speglar av sig i vårt bemötande gentemot hyresgästen.