Arbetssätt

Genom en tydlig pedagogik arbetar vi för hyresgästens självständighet och delaktighet i både vardag och fritid. Det är hyresgästens individuella behov och intressen som styr och vi arbetar utifrån tydliga mål. Varje hyresgäst har en stödperson och tillsammans följer man kontinuerligt upp hyresgästens behov och intressen. Stödpersonen har också kontakten med anhöriga.

Utifrån hyresgästens individuella behov och intressen samt ett givet uppdrag, utarbetar vi en genomförandeplan. Genomförandeplanen utformas tillsammans med hyresgästen, god man och/eller anhörig. Uppföljning sker kontinuerligt samt en gång per år med uppdragsgivare och företrädare.