Information om demenssjukdomar

Att glömma är naturligt men när glömskan tilltar och blir till problem kan det vara ett tecken på demenssjukdom. Här hittar du information om vård, stöd och insatser till personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Vad är demenssjukdom?

Demens är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar som orsakar skador på hjärnans nervceller. Demens gör att de intellektuella, känslomässiga och/eller praktiska funktionerna försämras. Demenssjukdom kan bero på att hjärnceller förtvinar och dör i onormal omfattning som vid Alzheimers sjukdom, Lewy Body demens, Parkinson demens och pannlobsdemens.

Typiskt för dessa sjukdomar är att de kommer smygande. Även störningar i blodcirkulationen som blodproppar eller blödningar kan ge demenssjukdom. Vid så kallad vaskulärdemens (blodkärlsdemens) kommer symptomen ofta plötsligt. Diagnosen demens fastställs inte genom någon enskild undersökning utan genom att väga samman en rad fakta.

Demenssjukdom är en folksjukdom

Varje år insjuknar mer än 20 000 personer i en demenssjukdom. De flesta är äldre. Demens är sällsynt före medelåldern, men efter 65 års ålder ökar risken. Idag finns ingen botande behandling mot demens. Däremot finns mycket kunskap om hur man kan lindra olika symptom. Mot vissa demenssjukdomar finns mediciner som bromsar upp sjukdomsförloppet. Det pågår mycket forskning inom området för att på sikt kunna hindra demenssjukdomar.

Vanliga tecken på demenssjukdom

  • Svårt att hitta i välkända miljöer
  • Svårt att planera och genomföra olika vardagssysslor
  • Svårt att formulera sig och hitta ord


Lokal modell för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga

I Ekerö kommun finns en lokal samverkansmodell mellan de kommunala verksamheterna och landstingets primärvård och minnesmottagning. Syftet med modellen är att stärka samverkan kring personer som har en demenssjukdom och deras anhöriga. För att komma till modellen klicka här.